Skip to Content

Rokiškis Alus ar tiksliau Rokiškio Alus?

Atlikime dar vieną SEO eksperimentą ir patikrinkime, kaip google atpažįsta (arba ne) semantiką. Pagal visas SEO taisykles sukurkime įrašą, kuris visiškai nesusijęs su svetainės turiniu ir pažiūrėkime kaip aukštai išsireitinguosime. Raktažodžiai pagal kuriuos norime reitinguotis - Rokiškis Alus arba Rokiškio Alus.

Visą įrašo tekstą paimkime iš Ričardo blogo, o kad google neuždėtų pasikartojančio turinio baudos surašykime jį atvirkščiai.

Rokiškis Alus žmogus iš Rokiškio

Į “įrutyvŠ„ mokyv eseivd: ša, sartak ien stap uanižen, lėdok isounidav Sikšikor (us ouiš uiletseim uiruten okein ardneb) ri onam agelok Aišoupųgomžavlag ši Esnesnommoc.tl  ogolb, en esoutenretni samoniž, piak Saguadnim Saramedlov. Saguadnim – iabal satmir sugomž, adakžak sęvub uneiv ši ųikiežaM„ “sotfaN ųdav (sisašeiv soiš sojinapmok sadiev), Rokiškis Alus rabad ary saneiv ši ųisuaisrag Ejovuteil soradoknir ri sobydav ųtrepske. Ri amoniž, sij rad ri sajėgėm – siregolb, sitnašar eipa iat, ąk otam ri ąk ajovlag. Piat tap – ri eipa ątsiam ieb sumirėg - eipa ęnoilek į “įrutyvŠ„ sij ėšarap keik uaičskna žu enam.

Rokiškis alus

Ahc, iat lag samrip satrak Ejovuteil, iak aikot ėledid ėnomį isaičeivk sap evas suiregolb, o en suilanoiseforp sutsilanruž (sron siatrak lag ri uknus itykasun ąbir prat otsilanruž ri oiregolb). Ejeb, ileim ri sūgnarb iatsilanruž, žu ąk ųsūj isiv piat aičneken? Iak sem mokyvta į “įrutyvŠ„, Suiniad Syliams (ųinivytaroprok ųlakier suirotkerid) ėkšierap: tovaižavta„, tisėrūižisap, lėv ųjicasnes tisyradirp, uaniž ša “suj. Ajed Rokiškis, Uainiad, ėletnineiv ajicasnes įš ątrak – iat, dak “syrutyvŠ„ ėteivkisap suiregolb, o asiv atik – umodį, teb iasiv agnicasnesen.

O saksiv ojėdisarp oun ot, dak į ovas ągolb įnilie ątrak uaišarap (lag uailskit – uadūlpisši) eipa iat, ąk uajovlagap. O uajovlagap trakąt eipa iat, dak emoglav ri Alus emaireg – ąk aloupap, teb kit en iat, ąk emutėron, igten saršed, esoiruk ien okasdėp sosėm. Ri piak ąneiv ši ųikot ukšiaen„ “ok ųiždzyvap uaikietap “įrutyvŠ„. Iatierg onam ąratnemok ėbleksap ri sovuteiL„ “satyR. O rad op keik okial – uavag ųnolam ąmiteivk itkyvta, itėrūižisap ri itnikšiaisši, sak net ri piak – itonižus iat, ok uanižen. iatŠ ri movaižavun eseivd, itėrūižap, sak emat “ejyrutyvŠ„ oreg.

Trakši ujėpsrep: iagolaid – onam itrukta ši seitnimta, o ri samitarpus sakšijėgėm, dat iej ąk uajidūlbirp ri uajovlagisši, iat uaj tikypžuen – uašar, ąk ujovlag...

Rokiškio alus pats geriausias alus

Atejluižd ėneinomrA – ibatsoun ri agnivaž siretom, isurūkus saisuaireg “oirutyvŠ„ suala sišūr, okitisap sum umisualk: an„, iat tikokasapap nam, sak sat hgih„ “ytivarg sula?“. Op onam ųilširen albalbalb„, ųla aiždeiks...“, movag ąmykasta: piat„, seitši ary aikot ajigolonhcet, teb iat, sak amablak eipa ąj – ikšisiv iatim: ųla piat itriv rad uaignitėdus, teb ši oinoks sūj ien etėmutrikstaen, siruk sula piak satyradap. Rad uaiguad – iatžeirg tnirūiž, hgih„ “ytivarg samanidav ten en samideiks, o goiseit satšrit sula. Rokiškio alus O itseiks amilag ri šeirp sosim ąmiriv, ri šeirp ąminiguar, ri šeirp ąmytslip: neivsiv ejula 08-09% snednav, neivsiv oudnav samalip, ubravsen, piak ąt ųla isriv. O įnoks seitši aičiek iasiv itik “iakylad.

Mablakap ri eipa suala ębykok. Odorisap, aič ri lėv sėbymodį – Atejluižd airat: tikėdap„ etyr suala įletub tna sėgnalap, dak ąneid ejėluas ri ejomuliš ųtėvotsap, o erakav tikuagarap, tisėlagen “treg. Odorisap, iateren sakšigart suala sinoks – ųivutoudrap sanlepoun. Uaj op sojisrukske out uanikitisį stap: ejojicatsuged gyl ri ši oikot tap oiletub satlipį sula ojėrut iamatnuj įkotik įnoks, ien sat, įruk use sękrip ejėvutoudrap:

aiČ į įblakop aignujisį ri Suiniad Syliams: skok„ sinineisžu sula smuj saisuainaks?“ Saguadnim Saramedlov kysši aikšierap: “grebslraC„. Ri anuag ąmykasta į ątkak: piaT„, o sij ri samanimag, tnajoduan hgih “ytivarg. Suiniad aisęt: sula„ – ok oreg, siletnineiv sakylad, įruk Ejovuteil sosiv sėnomį orad neiv ši ųilarūtan ųgaiždem. Rokiškis Igten iula imanigua iaižeim ilagen itūb imaikšrup siadicibreh ra siadicitsep, sen eikot ųtėlagen itgydus – o lėd ot ųtiešien ši ųj ityradap olkylas. Sula samorad ši olkylas, ųinypa, snednav ri ųileim, ten iej iat amošaren esėtekite. O ši ok imorad itik otsiam iatkudorp – sytap “etoniž. O Atejluižd rad adedirp: sula„ adedisus ši ųirutek ųisuaibravs ųilad: snednav, olkylas us siainypa, ųileim ri sėnižąs, iej arėn tneb oneiv ši ųiš – okein “suagisen.

iatŠ aič ša uatujap, dak lag rukžak ąkžak uavadziavisį iasiv en piat, piak ilag itūb ši ųjųrkit.

Kas geriau Rokiškis ar Švyturio alus?

“syrutyvŠ„, sunigylap us simotik simėnsesrag Soporue suala simolkyrad – kit sityžam silėrovarb, sitnamižu en ąk uaiguad soteiv, ien aikok sron alkykom. Ejyleguad ųilaš “įrutyvŠ„ ten ųtriksirp smeiseižam suala smajotnimag. Rokiškis Saksiv aič aipevk siainypa ri ulkylas. Samadouižav, uajovlag eipa erovarb saičnajuz sainim ųkninibrad, teb rep ąsiv ųilek ųdnalav ąjisrukske mėtamapet suikok 02-03 ųinomž.

Alkymag ažam, uaičat iatkit ij animag 4 saisuaignarb Švyturio„-Sonetu “sėpurg suala sišūr:

  • Švyturio artxE“ ”thguarD, sojitlaB“ ”įjųsmat, ”ątourtlifeN“ ri ”ątlaB“. Sotik suala syšūr somanimag rad ri Ejonetu:
  • Atejluižd ėneinomrA silek sutem ograv, lok ojėbegus itykomši suičškynet sujotoubrad itbrid piat, piak abrid “oirutyvŠ„ sėnomž.
  • Isėgiab out, dak rabad Atejluižd ajuavodav iasiv Sodėpialk ialkymag ri iailad Sonetu: iasiv ųsiv “oirutyvŠ„ suala ųišūr iabymag oun A iki Z.
  • Sitrevanlip sinisecorp samydlav, o piak iakšinograž uaičykasap – acirtam us siailatnoziroh siatkudorp ri ailakitrev abymag.

Suiniad Syliams iaiseit iaiseivš airat: sūj„ tase iailėnamšien ri okein tatnarpusen, teb sem misydorap ąksiv – tisonižus ri piak sula samanimag, ri skok sula sareg, ri skok sagolb, misoičškiavap – ovas simika “tisytamap. Nam aknitap sėnomž, eiruk akenš eb ųknaloužu, balouj Suiniad aič iakšisiv susiet: ša seitši silėnamšien Rokiškio alaus. Ten ri op iabal soimasši sojisrukske okein utnarpusen. Teb isuakial ųt ųičap ųpicnirp, piak ri Suiniad – uakas ri uašar iat, ąk ujovlag. Uanam, dak piat aisuaireg.

ųsūM ėnoilek op ąlkymag adedisarp oun olkylas ohcec: siš samokšiart (en samalam, sen iadūrg irut itliks sov į sailek silad) ši ųilieivd ųižeim (tiksualken, ąk iat aikšier – smum onikšiaap, dak eiš isuainaks). Odorta iaižarg ri iabal aipevk. Aipevk piat, dak alyk saron ituagarap. Iki loiš isouiliag, dak uaišarpapen – umodį, skok sat olkylas sinoks? Sasiv olkylas sanūlam, ra piak net isanidav at ateiv – piak ųikok 5 ųtškua saman, ejušriv – eikokžak iaisrag sytnaigzrub omijojis iatarapa, ejoičapa – eikokžak iaigeirs iumivatropsnart. Iapmurt tnairat, aič ši ųdūrg samoradap sat sakylad, ši oiruk samadrev sula.

Rokiškis Alus išvados

Na va, po tokio straipsnio, turėčiau reitinguotis 3-4 vietoje pagal raktažodį Rokiškis Alus arba Rokiškio Alus (kai google suindeksuos). O jei dar gausiu keletą nuorodų, tai galima tikėtis ir pirmos vietos po kurio laiko :))

Comments

Rokiskis alus

Na va, pagaliau susigulejo google indeksas ir bent jau man rodo, kad irasas yra #1 pagal raktazodzius rokiskis alus

Kaip pas kitus? Kas pirmoje vietoje?

Yes

Na man rodo pagal abu tavo raktazodzius pirmoje vietoje tavo svetaine :)

Na neblogas triukas, tik

Na neblogas triukas, tik darzelio lygio... pasirinkai raktazodi kuris praktiskai be konkurencijos ir jo net kelti nereikia , jokiu papildomu pastangu. Nesudaryk zmonems, klaidingos iliuzijos kad viskas taip parasta, paskui ir atsiranda " SEO profesionalu" uz 500lt

Cia ne triukas, o SEO

Cia ne triukas, o SEO eksperimentas irodyti, kad net ir neturint jokiu uzuominu apie alu savo bloge bei surasant nesamones, bet atlikus tinkama SEO optimizacija galima aplenkti google reitinguose nesuoptimizuota bloga. Kas ir pavyko padaryti.
Nekonkurencingas raktazodis tik padejo pamatyti rezultatus per kelias dienas.
O tie kas atidziau skaito bloga, tikrai nesusidarys klaidingos iliuzijos, kad viskas taip paprasta...

SEO, ar ne SEO, bet PR

SEO, ar ne SEO, bet PR Rokiskio alui padarytas:)))blog | about seo